Home Phone Custom

Termeni si conditii

Termeni si conditii

Vă mulțumim pentru interesul de a utiliza serviciile și website-ul Translexical. Înainte de a transmite orice fel de documente, va rugăm să citiți Termenii și Condițiile detaliate în prezenta pagină.

Vă asigurăm că vom încerca să vă oferim întotdeauna cele mai bune servicii și să rămânem partenerul dumneavoastră fidel pentru servicii de traduceri și interpretariat.


Secțiunea 1 – Identitatea societății

Termenii „Translexical, „translexical.ro”, „website”, „societatea”, „compania”, „firma”, reprezintă firma Translexical și serviciile oferite de către aceasta. Datele firmei Translexical sunt:

 • S.C. TRANSLEXICAL SRL – cu punct de lucru situat în Str. Lanariei, 116, Camera 1, Parter, Bucuresti, 40328, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12577/2013, societate plătitoare de TVA, CIF RO32343228

Prin termenii „utilizator”, „vizitator”, „client” înțelegem toate persoanele care accesează translexical.ro, indiferent de motiv. Termenii „Regulament”, „Acord”, „Termeni și condiții” sunt folosiți pentru a desemna prezentul contract de utilizare. Website-ul translexical.ro și întregul conținut din acesta, precum și orice alte subdomenii adiacente acestuia, reprezintă proprietatea exclusivă a companiei S.C. TRANSLEXICAL SRL. În conținutul acestor termeni și condiții, site-ul este indicat prin sintagma „Translexical” și/sau „translexical.ro”.

Secțiunea 2 – Acceptarea acordului de utilizare

Serviciile Translexical sunt oferite condiționat de acceptarea termenilor și condițiilor din prezentul acord, fără nicio modificare.

Prin utilizarea translexical.ro și/sau al oricărui serviciu oferit de către Translexical, se consideră că utilizatorul a citit, a înțeles și a acceptat în totalitate termenii și condițiile de utilizare ale website-ului și serviciile oferite de către Translexical.

Prin transmiterea oricărui tip de informații și/sau de fișiere către Translexical (prin formularele de contact, prin aplicația de chat, direct prin email), utilizatorul își dă în mod expres și anticipat acceptul de prelucrare a datelor transmise către Translexical, care vor fi utilizate de către Translexical strict în scopul prestării serviciilor solicitate.

Acordul utilizatorului se aplică întregului website wetranslate.ro, al subdomeniilor adiacente acestuia, conținutului acestora, precum și serviciilor oferite de către Translexical.

IMPORTANT: la transmiterea oricărei cereri / email către Translexical se va crea în mod automat un ticket în platforma de CRM / Ticketing, care nu poate fi șters, din motive de securitate. Astfel, eventualele solicitări de ștergere a ticketelor deschis (a datelor transmise), NU poate fi efectuată.

În situația în care transmiteți orice fel de informații și/sau documente către Translexical, indiferent de modalitate și nu ați citit termenii și condițiile de utilizare, se va considera în mod automat că ați acceptat acest set de Termeni și Condiții.

Folosirea în continuare a serviciilor Translexical reprezintă acceptarea prevederilor prezentului acord și Translexical NU ÎȘI VA ASUMA RĂSPUNDEREA, pentru necitirea de către utilizator, a Termenilor și Condițiilor detaliate la această pagină.

Dacă nu acceptați termenii și condițiile detaliate în prezenta pagină de „Termeni și Condiții”, vă rugăm să nu folosiți translexical.ro și serviciile oferite prin intermediul acestuia, respectiv să nu transmiteți niciun fel de document către Translexical.

Secțiunea 3 – Serviciile oferite, plasarea și confirmarea comenzilor

WeTranslate oferă următoarele tipuri de servicii:
 • Traduceri Autorizate / Certificate / Legalizate (în funcție de cerința și nevoia clientului);
 • Servicii notariale conexe (legalizare notarială, dată certă, apostilă);
 • Transcriere / Subtitrare fișiere video / audio;
 • Interpretariat Consecutiv / Simultan;
 • Echipamente tehnice și suport dedicat pentru interpretariat simultan.
Cererile de ofertă

Cererile de ofertă pot fi solicitate prin completarea formularului de contact / ofertă / comandă.

Clienții au la dispoziție o aplicație de chat și un număr telefonic de contact, prin care pot solicita informații suplimentare pentru serviciile pe care le furnizăm, disponibile în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 18:00.

Aplicația de chat / suportul telefonic se oferă strict pentru consultanță și identificarea soluțiilor pentru nevoile clienților, fără a putea fi transmise costuri / tarife pentru eventualele servicii pe care le solicită clientul, fără să existe o cerere transmisă prin formularele de contact.

După transmiterea cererii de ofertă, veți primi un email automat cu numărul de comandă înregistrat în sistem. Clientul va fi contactat în cel mai scurt timp de către un membru al echipei Translexical., în vederea unor clarificări suplimentare necesare (dacă este cazul) și va primi pe adresa de email furnizată, oferta solicitată.

Prin completarea formularului de ofertă și / sau a informațiilor / documentelor ce stau la baza prestării serviciilor solicitate, Clientul declară și își asumă responsabilitatea că toate datele / informațiile / documentele furnizate de acesta sunt corecte, complete și adevărate.

De asemenea, prin completarea formularului de contact, clientul consimte ca Translexical. să îl poată contacta, telefonic sau prin email, în vederea onorării ofertei și/sau a serviciilor solicitate.

Confirmarea ofertei și executarea serviciilor

Confirmarea comenzii din partea clientului se va efectua prin email, în baza ofertei transmise de către Translexical.. Procesul de execuție al serviciilor solicitate și confirmate de către client va fi demarat după plata facturii emise de către WeTranslate și după confirmarea încasării sumei facturate.

Translexical. poate anula oferta transmisă clientului și serviciile oferite acestuia, în urma unei notificări prealabile, fără vreo obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele situații:

 • Datele furnizate de către client, sunt incomplete și/sau incorecte;
 • Clientul nu răspunde la email-urile transmise de Translexical., în termenul menționat în ofertele transmise;
 • Clientul nu achită contravaloarea serviciilor solicitate în termenul menționat în oferte;

În executarea serviciilor solicitate de către client, Translexical. are dreptul și poate subcontracta către o terță parte, parțial sau integral (traducători / interpreți colaboratori, firme de închiriere echipamente tehnice de interpretare, firme de curierat, agenții de turism, etc), servicii ce țin de onorarea și executarea serviciilor solicitate de către client, nefiind necesar acordul clientului în acest sens.

În executarea serviciilor solicitate de către client, Translexical.poate furniza datele cu caracter personal ale clientului, categoriilor de terți menționate mai sus, cu care se află în relații contractuale și care și-au asumat în prealabil un angajament / acord / contract de confidențialitate și numai în scopurile prestării serviciilor solicitate de către Client.

Chiar și în aceste situații, Translexical. își asumă responsabilitatea față de client, pentru toate obligațiile contractuale asumate față de acesta, pentru executarea și livrarea serviciilor solicitate de către client și confirmate de către Translexical..

Campanii publicitare / reduceri de prețuri

Translexical.poate desfășura campanii publicitare / reduceri de prețuri, valabile pentru comenzile plasate online, prin intermediul modalităților menționate mai sus;

Ofertele transmise de către Translexical.și reducerile de prețuri aplicate, au o durată de timp limitată, menționată în ofertele transmise clienților;

Reducerile de prețuri sunt valabile și obligatorii pentru Translexical., dacă oferta este confirmată și achitată de către client până la expirarea perioadei de valabilitate a ofertei;

Prin excepție, ofertele transmise de către Translexical. pentru cererile solicitate cu livrare în regim de urgență, nu vor beneficia de nicio reducere de prețuri afișată pe paginile Translexical, tarifele putând fi majorate cu până la 100% în funcție de disponibilitatea traducătorilor, precum și de termenul de livrare solicitat, în regim de urgență.

Secțiunea 4 – Modalitatea de calcul pentru traduceri și interpretariat

În urma transmiterii documentelor ce necesita traducere, se va efectua o evaluare a numărului de pagini, evaluare care se va face la textul / documentul sursă (netradus) și care va fi una estimativă.

Tarifarea serviciilor de traducere se va face la numărul de pagini rezultate în documentul tradus (țintă), putând exista diferențe între numărul de pagini estimate la documentul netradus, în comparație cu documentul tradus.

Modalitatea de calcul și de tarifare și a conținutului tradus se aplică în funcție de tipul documentului, astfel:

 • Tipizate – tarifarea se face la pagina fizică rezultată după traducere (certificate de naștere, căsătorie, acte de identitate, cetățenie, stare civilă, buletin, pașaport, carte identitate, etc);
 • Non-Tipizate – tarifarea se face la numărul de caractere cu spații din documentul tradus, unde o pagină A4 conține 2.000 caractere cu spații pentru alfabetul non-asiatic și 600 simboluri pentru albafetul asiatic;
 • PowerPoint – tarifarea se va face la numărul slide-urilor dacă conținutul tradus are mai puțin de 2.000 caractere cu spații sau la numărul de pagini rezultate prin împărțirea numărului total de caractere cu spații la valoarea 2.000 (dacă sunt mai mult de 2.000 caractere / slide);
 • Elemente grafice – paginile care conțin elemente grafice și puțin text vor fi tarifate ca 1 pagină fizică;

Modalitatea de calcul și de tarifare pentru serviciile de interpretariat este:

 • Tarif per oră / interpret (la numărul de ore) – dacă durata este mai mică de 4 ore;
 • Tarif per zi / interpret (la numărul de zile) – dacă durata este mai mare de 4 ore sau sunt necesare mai multe zile;

În cazul serviciilor de interpretariat simultan, sunt necesari 2 (doi) interpreți în mod obligatoriu și costul interpreților nu acopera și echipamentele tehice (dacă sunt necesare), acestea având costuri separate.

În situația în care, în urma finalizării procesului, va rezulta o diferență a numărului de pagini față de numărul de pagini estimate, în plus sau în minus, va fi recalculat costul total al serviciilor oferite, prin restituirea valorii achitate în plus sau prin emiterea unei facturi de diferență, între numărul de pagini estimat inițial și numărul final de pagini rezultate după traducere, după caz.

Secțiunea 5 – Modalitatea de facturare și de plată a facturilor fiscale

Emiterea facturilor fiscale / a bonurilor fiscale

După confirmarea comenzii de către client, se va emite o factură fiscală / bon fiscal în avans, cu valoarea integrală menționată în oferta transmisă (sau cu plata parțială în avans, în funcție de oferta transmisă). Pentru emiterea unei facturi, sunt necesare următoarele informații obligatorii:

 • Pentru Persoanele Fizice: nume, prenume și adresa completă (va rugăm să NU transmiteți actul de identitate, pentru emiterea facturii!)
 • Pentru Persoanele Juridice: denumirea societății, CIF-ul (Codul Fiscal), adresa completă

Factura fiscală va fi emisă pe una din cele 2 societăți menționate în partea introductivă de la prezenta pagină, în funcție de valoarea acesteia și tipul de client.

Având în vedere limita anuală a cifrei de afaceri pentru societățile neplătitoare de TVA, TRANSLEXICAL își rezervă dreptul de a decide de pe ce societate va emite clientului factura fiscală, în funcție de valoarea totală a facturilor emise în anul calendaristic respectiv, pentru firma neplătitoare de TVA (S.C. TRANSLEXICAL SRL).

Facturile sunt emise prin platforma Smart Bill Cloud și datele stocate în Smart Bill se află în datacenter-ele din Irlanda și Germania ale Amazon Web Services, Inc. Seattle, WA 98124-8423, US care este certificat în programul US-EU de protecție a datelor, numit Privacy Shield. Amazon Web Services este cel mai important furnizor de infrastructură Cloud din lume și care este GDPR-compliant.

Prin confirmarea comenzii, clientul este de acord cu transmiterea informațiilor menționate mai sus, iar TRANSLEXICAL declară și garantează faptul ca datele solicitate pentru emiterea facturii fiscale vor fi utilizate strict pentru emiterea facturii fiscale, în conformitate cu Codul Fiscal în vigoare.

Modalitățile de plată a facturilor fiscale
 • Online cu cardul, direct din factură (Mastercard sau Visa) – plata se face prin platforma MobilPay (Netopia) în circa 20 secunde, plata confirmându-se în doar câteva secunde și se realizează în mod securizat, prin metoda de tranzacționare 3D Secure.
 • Prin transfer bancar, în contul bancar al TRANSLEXICAL menționat în factura fiscală, deschis la Unicredit Bank;
 • În numerar la sediul TRANSLEXICAL (punctul de lucru) menționat în partea introductivă de la prezenta pagină;
 • Prin POS (cu cardul) la sediul TRANSLEXICAL (punctul de lucru) menționat în partea introductivă de la prezenta pagină;
 • Prin depunere de numerar în contul bancar al TRANSLEXICAL , caz în care clientul va suporta și comisionul perceput de bancă pentru depunerea de numerar.

Secțiunea 6 – Anularea comenzilor

Anularea comenzilor se poate efectua în următoarele condiții, în funcție de tipul de servicii, astfel:

 1. Traduceri Autorizate / Legalizate / Subtitrare / Transcriere
  • Gratuit → fără niciun cost pentru client, dacă nu a fost confirmată comanda și nu fost achitate serviciile;
  • Penalitate 50% din valoarea comenzii → în cazul anulării după plata serviciilor, dacă nu s-a plasat comanda către traducător(i);
  • Penalitate 80% din valoarea comenzii → în cazul anulării după plata serviciilor, dacă s-a plasat comanda către traducător(i) – indiferent de stadiul de execuție al comenzii;
 2. Interpretariat simultan / consecutiv
  • Anularea după confirmarea comenzii și rezervarea interpretului → se va face cu o penalitate de 100% din valoarea comenzii, pentru compensarea timpului interpretului care nu mai poate prelua alta comandă în intervalul de timp rezervat;


Secțiunea 7 – Corespondența și contactul electronic

Corespondența prin email / formulare de contact

Website-ul Translexical conține formulare de contact prin intermediul cărora ne puteți contacta pe cale electronică.

Datele solicitate la completarea formularelor de contact sunt:

 • Nume / prenume sau denumirea companiei
 • Adresa de email
 • Telefon de contact
 • Tipul și informații despre serviciile solicitate
 • Informațiile suplimentare furnizate de către utilizator, despre serviciile solicitate (opționale)
 • Opțiunea de a încărca fișierele / informațiile ce fac obiectul serviciilor solicitate

Atunci când este completat unul dintre formulare, toate informațiile completate și furnizate vor fi transmise prin email echipei Translexical.

Sistemul va transmite în mod automat mesajul de pe una dintre adrese de email Translexical : office@translexical.ro, în funcție de specificul paginii unde a fost completat formularul.

Fiecare câmp unde pot fi încărcate atașamente, la formularele de contact, au următoarele caracteristici:

 • Extensiile de fișiere permise: .pdf / .txt / .doc / .docx / .pages / .numbers / .tiff / .tif / .xls / .xlsx / .jpg / .jpeg / .png / .rar / .zip / .ppt / .pptx
 • Pot fi selectate fișiere multiple, din interiorul aceleiași locații (folder) și acestea vor fi grupate de către sistem sub forma unei arhive ZIP
 • Dimensiunea maximă a atașamentelor pentru fiecare câmp în parte este de maxim 40MB.

Datele / informațiile conținând mesajele transmise, precum și răspunsurile oferite din partea Translexical vor fi stocate și prelucrate în scopul oferirii serviciilor solicitate, iar după o perioadă de 1 an acestea vor fi arhivate în mod automat de către platforma de ticketing.

ATENTIE: ticketele create în sistemul de CRM / ticketing NU pot fi șterse și nici documentele transmise de către client în ticketele deschise, datorită modului de funcționare a sistemelor de ticketing, care nu permit stergerea ticketelor create.

Adresele de email oficiale ale Translexical vor conține întotdeauna extensia @translexical.ro (ex. office@translexical.ro)

Corespondența prin aplicația de chat

Translexical pune la dispoziția utilizatorilor o aplicație de chat creată de către Zoho Corporation Pvt. Ltd., cu acces securizat, ce poate fi accesată atât de pe varianta desktop cât și de pe dispozitivele mobile, conversațiile fiind securizate.

Din motive de securitate, încărcarea de fișiere nu este permisă prin aplicația de Chat, acestea putând fi transmise doar prin formularele de contact.


Secțiunea 8 – Drepturile companiei

Translexical oferă informații cu titlu gratuit despre serviciile prestate, tuturor utilizatorilor care accesează acest website. Translexical își rezervă dreptul de a restricționa utilizarea oricărui serviciu al website-ului în interes comercial.

Translexical își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile serviciilor la anumite intervale de timp, fără a avea obligația de a notifica utilizatorii, termenii și condițiile noi fiind afișate pe pagina aferentă serviciului respectiv. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoștința vizitatorilor prin afișarea pe paginile site-ului translexical .ro. Modificările sunt considerate ca fiind acceptate de către utilizatori, dacă aceștia continuă să folosească website-ul după afișarea acestora.

Totodată, Translexical își rezervă dreptul de a modifica sau de a suplimenta regulile și restricțiile privind conținutul website-ului în orice moment, precum și dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu în orice moment, fără notificare prealabilă.

Translexical își rezervă dreptul de a derula în orice moment campanii publicitare și / sau promoții în orice secțiune din site. Asemenea campanii și promoții nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor website-ului translexical .ro.

De asemenea, dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor, precum și spațiul destinat acestora din cadrul website-ului translexical .ro, nu necesită acordul utilizatorilor și pot fi modificate oricând, fără notificarea în prealabil a utilizatorilor.