Home Phone Custom

Declarația de valoare

Astăzi dorim să fim aproape de suflețelele dragi care se pregătesc de plimbări peste hotare, plecând pentru a studia diverse specializări, pentru a deveni oameni cu adevărat mai buni, mai profesioniști și mai axați pe carieră.
Așadar, dragi studenți ce aveți planuri de călătorie, înainte de a pleca, trebuie să fiți conștienți de un lucru foarte important: Actele de studiu din România sunt recunoscute în străinătate, conform prevederilor Convenției de la Haga, în toate țările membre ale acestei convenții, însă, în Italia situația se schimbă puțin.
În Italia există o procedură specifică, absolut necesară, ce se poate realiza doar prin intermediul Cancelariei Consulare a Ambasadei Italiei din București. Această procedură implică obținerea unui act suplimentar, care poartă numele de “Declarație de Valoare”.

 

Această declarație cuprinde:

 • numele, prenumele, data și locul nașterii titularului;
 • instituția sub autoritatea căreia a fost eliberat actul de studiu;
 • data eliberării actului;
 • numărul de înregistrare;
 • instituția de învățământ absolvită și instituția frecventată;
 • filiera, specializarea, profilul;
 • durata ciclului de studiu;
 • sistemul de notare valabil în sistemul național de învățământ (conform legii 84 din 24 iulie 1995) – conține și scurte descrieri ale sistemului național de învățământ;
 • profesia pe care o poate exercita în urma absolvirii;

 

Astfel, această Declarație de Valoare specifică în mod concis drepturile pe care absolventul le are în urma obținerii documentului, modul în care își poate exercita profesia și limitările în acest sens.
Această declarație se poate obține de la Cancelaria Consulară a Ambasadei Italiei din București sau de la Consulatul General din Timișoara, în funcție de zona de reședință a titularului.

 

Actele necesare pentru obținerea Declarației de Valoare sunt:

 • formularul de cerere a „Declarației de Valoare”;
 • actul de studiu (diploma) în original (actele de studiu vor fi însoțite de foaia matricolă pentru învățământul gimnazial și liceal și de suplimentul la diplomă pentru învățământul universitar);
 • Certificatul de confirmare „Adeverința de autenticitate” din partea instituției de învățământ preuniversitar sau universitar care a eliberat actul de studiu, conținând ștampila, semnătura și data emiterii. Acest document trebuie să demonstreze obținerea efectivă a actului de studiu, durata, tipologia (învățământ gimnazial, liceal, profesional, universitar, post-universitar), forma de învățământ (dacă este obișnuit, de zi, seral, fără frecvență, la distanță), nota obținută la examenele finale și metoda de notare adoptată. De asemenea, trebuie specificat dacă instituția care a eliberat actul de studiu este publică sau privată și, în acest ultim caz, trebuie indicata legea de acreditare.
 • în cazul în care au intervenit modificări ale prenumelui sau numelui de familie, se vor prezenta copii ale actelor de stare civilă (naștere, căsătorie, divorț) din care reiese schimbarea prenumelui sau a numelui de familie;
 • copia actului de identitate al solicitantului, în curs de valabilitate;

 

Dosarul trebuie prezentat în următoarea formă:

 • Formularul de cerere al “Declarației de valoare” completat integral și semnat de către titularul actului de studii (NU de către delegatul acestuia), însoțit de copia actului său de identitate, în curs de valabilitate (pentru cetățenii rezidenți în Italia se preferă copia cărții italiene de identitate);
 • Actele de studii (diplomele) și foile matricole pentru învățământul gimnazial, studii profesionale și învățământul liceal vor trebui vizate de către Inspectoratul Școlar teritorial și apoi legalizate cu Apostilă (Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961) de către Prefectura competentă, în funcție de locul eliberării actelor de studii. Diplomele universitare și suplimentele la diplomă vor trebui vizate de către Ministerul Educației Naționale – C.N.R.E.D. (Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor) și apoi legalizate cu Apostilă (Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961) de către Prefectura competentă;
 • Copii legalizate ale actelor de studii originale – diploma, foaie matricolă, respectiv suplimentul la diplomă – efectuate de un Notar Public român și apoi legalizate cu Apostilă (Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961) de către Camera Notarilor competentă, teritorială;
 • Traduceri legalizate în limba italiană ale actelor de studii originale – diploma, foaia matricolă, respectiv supliment la diploma – efectuate de către un traducător autorizat, apoi legalizate de un Notar Public român și apoi legalizate cu Apostilă (Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961) de către Camera Notarilor competentă, teritorială;
 • Certificatul de confirmare “Adeverința de autenticitate” în original, din partea instituției de învățământ preuniversitar sau universitar care a eliberat actul de studiu, conținând ștampila, semnătura și data emiterii. Acest document trebuie să demonstreze obținerea efectivă a actului de studiu, durata, tipologia (învățământ gimnazial, liceal, profesional, universitar, post-universitar), forma de învățământ (dacă este obișnuit, de zi, seral, fără frecvență, la distanță), nota obținută la examenele finale și metoda de notare adoptată. De asemenea, trebuie specificat dacă instituția care a eliberat actul de studiu este publică sau privată și, în acest ultim caz, trebuie indicată legea de acreditare;
 • În cazul în care au intervenit modificări ale prenumelui/numelui de familie ale titularului actului de studii, se vor prezenta copii simple ale documentelor de stare civilă (naștere, căsătorie, divorț) din care sa reiasă schimbarea prenumelui sau a numelui de familie;
 • Cetățenii rezidenți în Italia pot legaliza documentele indicate mai sus, la autoritățile competente italiene (Legea nr. 15/1968 și Decretul Președintelui Republicii nr. 445/2000) și pot cere traducerile indicate mai sus, traducătorilor autorizați de pe lângă instanțele italiene;

 

Documentele necesare pentru obținerea „Declarației de Valoare” trebuie prezentate personal de către solicitant, sau prin intermediul unei persoane de încredere cu delegație din partea solicitantului. Delegația/procura poate fi făcută după cum urmează:

 • Pentru cetățenii rezidenți în Italia, delegație simplă, scrisă în limba italiană, însoțită de copia unui document de identitate în curs de valabilitate și, preferabil, și de copia cărții italiene de identitate;
 • Pentru cetățenii rezidenți în România, procura dată la un Notar Public român, legalizată cu Apostilă (Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961) de către Camera Notarilor competentă.

 

De asemenea, delegația/procura poate fi făcută:

 • La Primăriile italiene de reședință;
 • La reprezentanțele diplomatice și consulare ale României în Italia, sau în alte State, cu condiția ca procura să fie semnată de către solicitant.

 

N.B. Este obligatorie, de asemenea, efectuarea copiei xerox a întregii documentații, care împreună cu originalele, copiile legalizate și traducerile legalizate în limba italiană se prezintă la Cancelaria Consulară într-un dosar plic, pe care se completează datele personale ale solicitantului.

Pentru mai multe detalii și pentru o înțelegere corectă a modalităților de realizare și depunere a dosarului, vă sfătuim să apelați la Cancelaria Consulară de la Ambasada Italiei din București.

Însă, pentru a evita blocajele administrative, pentru a beneficia de consultanța unor specialiști și pentru a grăbi întregul proces, fără a fi stresat din cauza elementelor birocratice, puteți apela la echipa noastră.

 

Translexical vă poate sta la dispoziție cu:
 • traducerea autorizată a documentelor necesare;
 • legalizarea/supralegalizarea/apostilarea documentelor;
 • întocmirea dosarului pentru obținerea Declarației de Valoare;

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.