Home Phone Custom

Bucăți de istorie – cuvinte românești intraductibile

Există în fiecare limbă anumite contexte specifice, situații chițibușare care dau de gândit cu adevărat traducătorilor și lingviștilor, situații reprezentate de imposibilitatea traducerii unor cuvinte. Da, este adevărat. Fiecare limbă are anumite cuvinte intraductibile.

Iar noi, românii, suntem mândri cu ale noastre, tocmai de aceea, azi, ne-am hotărât să vi le facem cunoscute.

Există un cuvânt recunoscut la nivel internațional de lingviști și de specialiști în lexică, un cuvânt care nu reușește să fie tradus, trăgând după el aceeași semnificație și împărtășind atâtea simțiri ca în forma sa naturală, limba română. Acest cuvânt este DOR.

Deși ar putea fi contrazisă această situație, cu echivalentul rusesc TOSKA sau cu portughezul SAUDADE, cuvântul DOR a fot totuși recunoscut de către lingviști ca fiind un cuvânt românesc intraductibil. Deși poate forma expresii și în alte limbi, precum bine cunoscuta expresie „I miss you”, cuvântul DOR a rămas cu un înțeles atât de pătrunzător în limba română, încât nu își poate găsi pasiunea și firea arzătoare în nicio altă limbă, considerat fiind fără echivalent.

Un alt cuvânt românesc intraductibil recunoscut la nivel internațional prin tratate de lingvistică este cuvântul DOINĂ. Iată, așadar, românii au cuvinte foarte expresive în ceea ce privește sentimentele unui om și modurile încurcate prin care el și le poate exprima, iar aceste cuvinte desemnează cu adevărat unicitate și originalitate.

Însă dragostea nu este singura care a dus românii spre crearea unor cuvinte intraductibile. Un alt cuvânt intraductibil ce nu are legături cu dragostea, ci semnifică mai mult sărbătoarea și cântările de laudă este cuvântul COLINDĂ. Iată un alt cânt ce reprezintă, asemeni doinei, un cuvânt cu puternice rădăcini în istoria neamului românesc, neputând fi smuls de aici în nicio altă limbă.

Conform lucrărilor lui Constantin Noica există însă și alte cuvinte românești intraductibile care nu au fost recunoscute, deși ele nu-și găsesc echivalent în alte limbi. Exemple de astfel de cuvinte sunt: ÎMPIELIȚARE, SINE, LĂMURIRE, ÎNTRU.

Iată deci cât de bogați suntem în lexic și câte bucăți de istorie au fost scrise cu viu grai de către strămoșii noștri, pentru ca acestea să nu-și găsească liniște și asemănare în niciun alt grai.

Ca o mică picanterie, un simplu bonus, ne-am gândit să vă oferim și o expresie populară românească ce nu-și poate căpăta sens în alte limbi, fiind ferm convinși că mai există o mulțime de astfel de perle ale graiului românesc.

Am putea lua ca o provocare acest lucru și să încercăm traducerea expresiei „M-a tras curentul” în altă limbă. S-ar putea să avem surpriza extrem de plăcută, descoperind că românul este atât de creativ în crearea de expresii populare, încât niciun IDIOM englez sau nicio altă alăturare de semnificații nu ar putea să exprime ceea ce noi tocmai am făcut prin această propoziție.

Așadar, vă lăsăm acest articol ca dovadă a dragostei de limbă și a mândriei naționale pentru harul de a crea lucruri de nereprodus și noi ne întoarcem la cuvinte ce pot fi traduse, pentru a livra clienților noștri proiectele și pentru a ne face minunata treabă de traducători profesioniști.

            Dacă aveți ceva ce se poate traduce și vreți să ne puneți la încercare, vă invităm pe la noi!

2 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.