Home Phone Custom

Servicii apostilă Haga și supralegalizare

Oferim consultanta pentru obținerea apostilei de la Haga și apostilăm documente pe tot teritoriul țării. Dacă sunteți în căutarea unor servicii de apostilare ducumente atât în București cât și în România, atunci Translexical te poate ajuta să obții apostile și supralegalizări ale actelor tale în cel mai scurt timp posibil.

apostila

Despre Apostilă


Ce este o apostilă?

Apostila reprezintă un certificat emis de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în respectiva țară, ce urmează a fi prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenției.


Apostilare la tribunal

Apostilarea la tribunal se poate aplica actelor originale emise de Ministerul Justiției (Judecătorii, Registrul Comerţului). Aceasta se obține în județul unde a fost emis actul.

Tipuri de acte ce se apostilează la tribunal:

  1. Hotărâri judecătoreşti (în original/copie legalizată) emise de instanţele judecătoreşti române (hotărârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronunţat, cu numele în clar, de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei);
  2. Actele originale emise de Registrul Comerţului, semnate clar şi emise cu antetul Ministerului Justiţiei.
  3. Actele originale/copii legalizate care emană de la un executor judecătoresc.

Apostilare la prefectură

Începând cu data de 1 noiembrie 2004, Prefectura București a demarat activitatea de aplicare a apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României și care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenției de la Haga.

Tipuri de acte ce se apostilează la prefectură:

  1. Certificate de naștere, în original, emise după 01.01. 1998;
  2. Certificate de căsătorie, în original, emise după 01.01.1998;
  3. Certificate de deces, în original, emise după 01.01.1998 (Notă: actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi).

Apostilare la camera notarilor

Începând cu data de 26 Noiembrie 2010, Camera Notarilor Publici București (CNPB) aplică apostila pe traducerea actelor oficiale. Pentru aplicarea apostilei la Camera Notarilor Publici București, pe traducerea legalizată a unui act oficial, legalizarea notarială trebuie efectuată la un birou notarial din București.


Acte ce necesită apostilare


Când se aplică supralegalizarea?

Supralegalizarea se aplică pentru Statele ce nu sunt semnatare ale Convenției de la Haga.